ЙОРДАН ПЪРВАНОВ

АВТОБИОГРАФИЯ

Роден съм в град Плевен на 31 юли 1975 г. 

Родителите ми са Николай Йорданов Първанов, роден на 28 юли 1950 г. Образование полувисше.

Майка ми се казва Николайка Царкова Димитрова, родена през 1954 г. Образование средно -специално. Нямам братя или сестри

Завършил съм ВТУ ,,Т. КАБЛЕШКОВ“ София, Магистър ,,Транспортно строителство“.

Семеен съм с две деца. Син Николай на 17 години, учещ в спортно училище – академично гребане. Дъщеря Диана на 15 години, учеща в музикално училище-народни танци.

Съпругата ми Боряна Първанова работи като ,,специалист управление на собственноста“ при ЖПС Враца. Образование бакалавър ,,История и архивистика“ и магистратура ,,Финанси“.

Аз работя като Главен инженер/организатор производство в отдел ,,Тежка пътна механизация“ при ЖПС Враца.

В кариерата ми съм заемал позиции като Организатор производствена група, Диспечер и Инженер инвеститорски контрол.

Коментари

comments

Top
Show Buttons
Hide Buttons