МАКСИМ ВЕЛКОВ

АВТОБИОГРАФИЯ

 Роден на 04.11.1955 г. в Габрово

Адрес: България, София, 1359, ж.к. Люлин

maximvelkov@gmail.com

Facebook: Maxim Velkov 

 

Трудов стаж –

2001 – до сега

Управител и собственик на фирма

Строителство, международна търговия

Отговорности

Управител на фирма

Управител Мениджмент управление и контрол производство и търговска дейност

2012 –

Управител на две фирми за преработка и производство на замразени плодове, зеленчуци и преработка на меса

Управител

Управител Мениджмънт управление и контрол производство и търговска дейност

1979 г. – 2001 г.

УБО V-то у-ние ДС

ДС Офицер

– последователно всички длъжности до ВРИД н-к охрана на Народно Събрание на РБ

Пенсиониран 2001 г. м10 като н-к група охрана на МС на РБ чин подполковник

– последователно всички длъжности до ВРИД н-к охрана на Народно Събрание на РБ

1979 г. – 1984 г.

УБО V-то у-ние ДС

ДС

ст. сержант – старшина

1975 г. – 1979 г.

17-та поликлиника София

таксиметров шофьор клон 2 Свилен Русев София

Институт по месопреработване шофьор София

ВТО Минералимпекс шофьор София

1973 г. – 1975 г.

Войник – Сливен танковата бригада

шофьор

До 1989 г. член на БКП, партиен секретар на ППО в УБО

Не съм членувал и не членувам в партия от 1989 г. до сега.

Образование

1995 г. Академия МВР курс за ръководни кадри

1985-6г. АОНСУ Курс за ръководни кадри

1979 г. – 1985 г.

УНСС – (ВИИ „Карл Маркс“, специалност“ Организация и управление на производството в транспортната промишленост“ със степен магистър)

Икономика; Мениджмънт; Финанси; Организация и управление на производството, ПГС, Подвижен състав и съоръжения,

Организация и управление на транспортната промишленост“

Добита степен     МАГИСТЪР

1961 г. – 1973 г.

Средно образование 1 во СОУ „ Димитър Благоев“ София

Основно образование 129 осн. Училище Антим І София

Ползвам Руски и английски ниво основно

Ръководил съм екипи от над 250 човека

Притежавам книжка категория С1

Коментари

comments

Top
Show Buttons
Hide Buttons