ПЕТЪР ПЕТРОВ

АВТОБИОГРАФИЯ

Роден на 07 октомври 1955 година в гр. Вълчедръм, област Монтана. Завършва основно образование през 1970 година в с. Разград, община Вълчедръм. През 1974 година завършва средно образование в гр. Враца – Строителен техникум – специалност „Строителство и архитектура“.

От 1974 година до 1976 година – военна служба – офицер от запаса.

През 1981 година завършва редовен курс на обучение във Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) гр. София – специалност „Пътно строителство“.

В периода 1981 г. – 1998 г. – технолог на асфалтова база, гл. инженер СО „Пътни строежи“ – София, резидент – инженер за област Монтана в системата на Главно управление на пътищата (ГУП) – сега АПИ (Агенция пътна инфраструктура).

От 1998 г. до 2007 г. преподавател по специална подготовка в ПГСАГ (Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия) гр. Монтана.

От 2007 г. досега управител на фирма за строително проектиране и строителен надзор.

В политически партии не членува.

Личен девиз: „Мир, труд, справедливост“

Коментари

comments

Top
Show Buttons
Hide Buttons