ДАНИЕЛА КИРИЛОВА

АВТОБИОГРАФИЯ

Родена на 23 април 1982 г. в село Якимово, област Монтана. Възпитана е в родолюбие, патриотичен дух и християнски ценности.

 Завършва средното си образование в село Якимово СУ „Д-р Петър Берон“. Веднага след дипломирането си се регистрира в бюрото по труда като активно търсеща работа. Постъпва в програмата за временна заетост на община Якимово на длъжност чистач площади и речно корито. На 27 годишна възраст кандидатства във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, където изучава Теология. Дипломира се със специалност Теолог – учител по религия.

Преподава история и философски цикъл, назначена по заместване в град Вълчедръм към ПГ „Димитър Маринов“. След това преподава музика, български език и литература в СУ „Д-р Петър Берон“ с. Якимово. Допълнително се занимава с изучаване на английски език, летен курс в училища ЕВРОПА гр. Лом. Скоро след това преподава английски език в СУ „Д-р Петър Берон“ с. Якимово. Води извънкласен курс по проект на „Твоя час“ за запазване на българщината, под названието: „Българските празници, традиции, обичаи“.

Неудовлетворена от заплащането, условията на труд и живот в малкото населено място, напуска работа през пролетта на 2017 г. и заминава за Лондон. В английската столица остава за период от няколко месеца. По време на престоя си усъвършенства езика разговорно и събира материал за книга, описваща живота на българските емигранти, която е в процес на предпечатна подготовка.

Звръща се в България, случайно попада на политическият проект на г-н Райчо Марков. Скоро след като се запознава с основателите на БТР, се включва активно и става съучредител.

Коментари

comments

Top
Show Buttons
Hide Buttons